Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Δέσποινα Διμέλλη

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά