Δέσποινα Διμέλλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,  με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.. Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει ως μέλος διδακτικής ομάδας σε μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. από το 2003 έως το 2009.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος- συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας  και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, υπεύθυνη για θέματα Πολεοδομίας-Χωροταξίας. Έχει υπάρξει μέλος της Ομάδας Εργασίας Πολεοδομικής και Χωροταξικής Μεταρρύθμισης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και  της Ομάδας Εργασίας  για την εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της περιοχής Οινοφύτων.
Συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και φορείς, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων και δραστηριοποιείται ως αξιολογήτρια επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει πραγματοποιήσει  δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς και πανελλήνιες εκθέσεις φοιτητικών εργασιών και έχει διακριθεί  σε  πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε θερινά σχολεία και workshops και σεμινάρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με κριτές και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει επιμέλεια σε  διδακτικά συγγράμματα, σε  τεύχη σπουδαστικών εργασιών,  και έχει συγγράψει τεύχη διδακτικών σημειώσεων.

Αλέξιος Τζομπανάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρχιτέκτων ("Prima Facoltà di Architettura", Πανεπιστημίου "Sapienza", Ρώμη, 2003) 
Διδάκτωρ (με τριετή υποτροφία και τελική βαθμολογία «Άριστα») στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Θεωρίες Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο "Sapienza", Ρώμη 2008.
Το 2012 δημοσιεύεται από τον εκδοτικό οίκο Alinea της Φλωρεντίας η μονογραφία «Labirinti mediterranei. Tessuto paesaggio e spazialità tra Europa e periferia ellenica», όπου πραγματεύεται την σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στην Νεωτερική συνθήκη μέσω της παραπομπής στην έννοια της μεσογειακότητας. Σκοπός του πονήματος υπήρξε η ανάδειξη της παρουσίας κρυμμένων ρομαντικών πτυχών και επιρροών εντός του Μοντέρνου Κινήματος.
Στο Πανεπιστήμιο “Sapienza” της Ρώμης, όπου εκτέλεσε επικουρικό διδακτικό έργο και υπήρξε συμβασιούχος διδάσκων από το 2002 έως το 2008, συνεργάστηκε και σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα σύγχρονα τοπία των υποδομών.  Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Χανίων όπου και εκλέγεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» τo 2009.
Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται κυρίως στoν αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, καθώς και στην μελέτη θεμάτων που αφορούν τον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου κατά την μετάβαση από την νεωτερικότητα στην μετανεωτερικότητα και τις σχέσεις μεταξύ αστικού/αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αστικών ιστορικών ιστών. Η έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα ασκείται μέσω της διδασκαλίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της συμμετοχής σε διαγωνισμούς αρχιτεκτονικού/αστικού σχεδιασμού και της συμμετοχής σε συνέδρια και εργαστήρια αρχιτεκτονικής. 
Έχει λάβει μέρος σε 36 εθνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς λαμβάνοντας 10 μεταξύ βραβείων και διακρίσεων, σε 32 εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, καθώς και σε πάνω από 30 μεταξύ συνεδρίων και εργαστηρίων αρχιτεκτονικής σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Τουρκία, Φινλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Ιαπωνία.